Inovácia procesu výroby masívneho a plošného nábytku v spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Miesto realizácie:

Čičava 314, 093 01 Čičava

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality, rýchlosti, bezpečnosti, presnosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí spoločnosti upevnenie jeho postavenia na trhu, dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty a produktivity v rámci hodnotového reťazca žiadateľa, zvýšeniu efektivity výrobného procesu, flexibility a k úspore fondu pracovného času, ako aj k rozvoju možnej spolupráce s domácimi alebo zahraničnými subjektmi. Spoločnosť zavedie do výrobného procesu prvky inovatívnych riešení, ktorými zatiaľ nedisponovala. Realizácia projektu predstavuje pre spoločnosť významný krok vpred a posun jej výroby podľa konceptu štvrtej priemyselnej revolúcie.

Výška zazmluvneného NFP: 492 730 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

Plagát (PDF)
Web (PDF)
Záznam z prieskumu obstarávania (PDF)