Dvierka na šatňové skrinky typ 2

Dvierka na šatňové skrinky typ 2

Dvierka na šatňové skrinky typ 2